Projecten

2014  Project Zimbabwe

In samenwerking met HAP -France werd in Harare voor 45 professionals een studiedag georganiseerd rond psychotraumatologie en 23 onder hen kregen een intensieve vorming in EMDR (niveau 1)

2016  Therapeutenpool naar aanleiding van de terreuraanslagen

Trauma-Aid verzamelde de goodwill van heel wat opgeleide traumatherapeuten en stelde naar aanleiding van de aanslagen een lijst samen van professionals die bereid waren om vrijwillig een of meerdere slachtoffers op te vangen die omwille van financiële moeilijkheden geen therapeutische hulp konden vinden. Verspreiding naar eerstelijnsdiensten maakte het mogelijk dat via Trauma-aid  deze mensen toch op gespecialiseerde hulpverlening konden beroep doen.

2016  Studiedag: Omgaan met recent trauma

Trauma-Aid bood therapeuten een gratis studiedag aan over de hulpverlening bij recent trauma te Aalst.

 

2017  De stabilisatiebox

cover_web (3)

Trauma-Aid Belgium is niet ongevoelig voor de noden van de duizenden mensen, volwassenen en kinderen, op de vlucht voor oorlog en geweld in hun thuisland.

Velen van hen zijn getraumatiseerd door ervaringen voor, tijdens en na hun vlucht. In België worden zij vaak in eerste instantie opgevangen door eerstelijnswerkers en vrijwilligers in opvangcentra en lokale opvanginitiatieven. Crisishulpverlening en professionele psychotherapeutische ondersteuning  zijn niet of ontoereikend beschikbaar.

Toch worden de plaatselijke medewerkers geconfronteerd met gedrag  van vluchtelingen dat kan begrepen worden als post-traumatische reactie. Angsten, verstoorde slaap en nachtmerries, agitatie en opgefokt reageren,   hyperventilatie, emotionele uitbarstingen, depressie, stemmingswisselingen…

Medewerkers geven aan niet steeds over de nodige tools of opleiding te beschikken om hier mee om te gaan.

In een poging om hier een bescheiden antwoord op te bieden heeft Trauma-Aid een toolkit ontwikkeld die een verscheidenheid aan oefeningen en interventies bundelt die medewerkers kunnen inzetten om emotionele reacties van vluchtelingen op te vangen en stabilisatie te bevorderen.

De interventies worden in eenvoudige bewoordingen uitgelegd , visueel ondersteund door  pictogrammen en enkele praktische hulpmiddelen zijn mee opgenomen in de box. Vertalingen in het  Frans, Engels en Arabisch worden voorzien.

Trauma-Aid Belgium engageert zich verder tot het gratis bekendmaken en verspreiden van de kit onder de opvanginitiatieven. Op vraag kan er ook ter plaatse toelichting gegeven worden bij het gebruik er van. Welzijnsorganisaties die een aanbod naar vluchtelingen hebben kunnen een kit aanvragen.

Voor geïnteresseerde professionelen is de kit tegen betaling te verkrijgen  via het contact-formulier.

De stabilisatiebox werd voorgesteld op een studiedag te Brussel op 26 januari 2018.

2017  Emergency cellen

Naar aanleiding van de terreuraanslagen in 2016 werd de nood gevoeld om know-how en vaardigheden in het opvangen van mensen met acuut trauma, ook in groep.

Kleine groepjes therapeuten, reeds geschoold in psychotrauma en EMDR (min. niveau 1), komen op geregelde basis samen om de bestaande individuele en groepsprotocollen te oefenen en in de vingers te houden.

Vlaanderen : verantwoordelijke Chantal Wittebolle

Brussel en Wallonië : Mireille Verboomen

2018  Trauma-Aid steunt de oprichting van Trauma-Aid Hongarije

Een schenking van 100 naar het Hongaars vertaalde stabilisatieboxen vond via Judit Havelka een weg naar Hongarije.

IMG_4578 (3)

 

2018  Project Malawi

In samenwerking met Umwana vzw en OBC Ter Wende-Espero geeft Eva Kestens samen met een collega training aan vrijwillige hulpverleners in Malawi. Op die manier worden de mensen in het Zuiden ondersteund in de zorg voor psychisch welbevinden van kinderen en gezinnen.
Elk team kreeg een stabilisatiebox geschonken door Trauma-Aid Belgium

Trauma-Aid Belgium liet  de stabilisatie boxen vertalen naar het Engels en schonk 12 exemplaren voor de hulpverleners ter plaatse.

 

2018  Project Oeganda

n Ouganda organiseert onze EMDR-supervisor Anne Dewailly een opleiding ‘EMDR kinderen en jongeren’ die daar gegeven wordt door Michel Sylvestre. Trauma-Aid Belgium schenkt 40 Engelstalige stabilisatieboxen.

Oeganda