Over ons

Het zwaartepunt van de activiteiten van Trauma-Aid Belgium ligt in het binnenland, maar ook in landen binnen en buiten de Europese Unie die nog niet over de noodzakelijke kennis of opleidingen op het vlak van psychotraumatologie beschikken.

Trauma-Aid Belgium is vooral actief op het terrein van psycho-educatie met het oog op preventie, en kan indien nodig psychotherapeutische behandeling bieden aan slachtoffers van trauma die via de reguliere kanalen hiertoe geen toegang hebben. Kennisoverdracht met betrekking tot psychotraumatologie, verdergezet wetenschappelijk onderzoek, en sensibiliseren van zorg- en dienstverleningsorganisaties rond oorzaken en gevolgen van psychotrauma vormen de tweede peiler van de dagelijkse activiteiten.

De activiteit van Trauma-Aid Belgium wordt gedragen door een team van hulpverleners opgeleid in EMDR-therapie. De werking steunt integraal op giften en donaties.