Historiek

Aanleiding voor het ontstaan van het HAP-initiatief was de bomaanslag in Oklahoma City in 1995.  Er was grote nood aan onmiddellijke hulp en vandaar is in de EMDR-organisatie een humanitair project opgestart, genaamd Humanitarian Assistent Program, afgekort HAP.

Het doel was om hulp te bieden aan personen in gebieden die meer onderhevig zijn aan rampsituaties en waar de middelen beperkt zijn. In de plaats van  rechtstreeks en ter plaatse zelf hulp te bieden, werd er  geijverd voor het opleiden van lokale therapeuten tot EMDR-therapeuten.

Trainers stelden hun kennis en kunde gratis ter beschikking en HAP bekostigde de verplaatsingskosten.

Het opleiden van lokale therapeuten  bleek een efficiënte en effectieve aanpak om de emotionele gevolgen van trauma te kunnen behandelen.

Zo werd ook hier in België in 2008 HAP-België opgericht. Er werd zo onder andere meegewerkt aan hulpacties in China. Er kwam een project in Haiti, in samenwerking met andere Europese HAP-organisaties.

De laatste jaren zagen we ook nood ontstaan in eigen land, en vanuit die optiek werd het werkgebied ook naar binnenlandse projecten verschoven.

Er werd een naamswijziging doorgevoerd van HAP naar Trauma-Aid (humanitarian assistent program- Belgium, kort Trauma-Aid Belgium.

Fondsen komen van giften en bijdragen van collega’s voor werkmateriaal dat aangeboden wordt tijdens de EMDR-opleidingen.